Say it Forward...

Denna text är ett rörande inlägg om bipolär sjukdom som jag hämtat från ett amerikanskt forum och tagit mig tid att översätta.

Say it Forward!

Ta dig tid idag att utbilda någon om bipolär sjukdom. Om varje person som läser detta bara tar fem minuter att dela detta med någon annan skulle tiotusentals personer få en större förståelse för denna allvarliga, kroniska sjukdom. Du kan vara den som gör skillnad i någons liv - genom att minska stigma med hjälp av utbildning - livet kommer bli lättare för dem som ensamma tvingas kämpa dagligen. Gör en god gärning för någon – "Say it Forward" - och dina ord kommer lyfta och röra någon annan på ett sätt som du inte kan föreställa dig.


Här är fem punkter att dela med andra:

1. Mentala sjukdomar är precis som alla andra sjukdomar, de råkar bara påverka hjärnan. Det är ingen skillnad mellan en mental sjukdom och diabetes, hjärtsjukdomar eller njursjukdomar - de råkar bara påverka olika organ i kroppen. Bipolär sjukdom, även känd som manodepressiv sjukdom, är en hjärnsjukdom som orsakar ovanliga skiftningar i en persons humör, energi och möjlighet att fungera. Skillnaden mellan de normala upp- och nedgångar som alla lever med jämfört med symtomen från bipolär sjukdom är allvarliga. De kan resultera i skadade relationer, dåligt presterande på jobb eller i skola, och till och med självmord.

2. Bipolär sjukdom går att behandla. Det finns hjälp! Med rätt medicinering, terapi och livsstil kan personer med bipolär sjukdom leva glada, produktiva liv. Utbildning och stöd finns, så att vi bättre kan förstå och stödja våra nära och kära.

3. Du känner minst en person med bipolär sjukdom, men vet kanske inte om det. Det finns uppskattningsvis sex miljoner amerikaner med bipolär sjukdom. Verkligheten är att globalt sett är det den sjätte ledande funktionsnedsättningen, orsaken till missat arbete, skadade relationer och isolation.

4. Bipolär sjukdom påverkar barn. Experter har enats om att bipolär sjukdom både kan påverka och påverkar barn, även om symptomen kan skilja sig diametralt från vuxnas. Det kan vara exceptionellt svårt för hela familjen, särskilt om den inte söker hjälp på grund av stigmatisering.

5. Stigmatisering skadar inte - det dödar. Många söker inte hjälp eller tar kontakt med sina vänner och familj, utan väljer istället att lida i tyshet. Eftersom hjärnan är det organ som påverkas påverkar symptomen uppträdande, förmåga att fatta beslut och humör. Detta skapar en idé om att en mentalsjukdom är ett karaktärsfel och att personen skulle kunna agera "normalt" om den bara ville. Denna diskriminering bidrar och uppräthåller det tragiska faktum att uppskattningsvis en av fem individer med bipolär sjukdom begår självmord.

Så snälla, ta ett par minuter idag och utbilda någon om bipolär sjukdom. Om den personen gör samma sak (och så vidare) tänk på vilken skillnad vi kan göra.

Kommentarer

Det är här du ska skriva:

Namn:
Jag är en stalker

E-postadress: (för framtida hotbrev)

Kläm fram med din bloggadress:

Kläm fram med det:

Trackback
RSS 2.0