Om smurfar i allmänhet och Smurfan i synnerhet...

Inledning:
Syftet med denna bloggpost är att kasta ljus över historien om Smurfans tillkomst. Frågorna jag ställer mig är: vem är Smurfan, hur kom hon till, samt om Smurfan alltid har varit en smurf eller ej? Mitt analysobjekt är den skapelsemyt om Smurfan som går att återfinna i sin helhet på engelska Wikipedia, som på ett tydligt sätt beskriver hur Smurfan kom till. Det tillvägagångssätt som jag kommer använda mig av för att finna dessa svar är att
  1. ge ett kort narrativt referat av historien om Smurfans tillkomst
  2. tolka detta ur ett mytologiskt perspektiv
  3. sammanfatta mina resultat och komma med en kortare slutsats och diskussion
Jag lutar mig främst emot den hermeneutiska teoretiska grundramen som utgör grunden för all tolkning, men även mot existerande teorier kring hur mytologins användbarhet som metod (exempelvis av Hooker Rushing & Frentz, publicerade i Kuypers: 2009).
Jag kommer inledningsvis nu kortfattat att identifiera och redogöra för de tre tydligaste ikoniska tecken som kännetecknar en smurf, samt även tecken som särskiljer smurfan från övriga smurfar.

...De tre tydligaste indexikala tecken som visar läsaren att det är en smurf den betraktar är:
  • den vita mössan
  • den blå huden
  • småvuxenheten
Tecken som är specifika för Smurfan är utöver de ovan nämnda tecknen:
  • klänningen
  • det långa håret
  • brösten
Utifrån beskrivningarna av de nyss angivna tecknen kan vi dra slutsatsen att Smurfan är en smurf, men att denna tillhör ett annat kön än nyss ovan nämnda, då den även besitter de tre andra kännetecken jag nyss beskrev, vilket är någonting som den huvudsakliga populationen inom smurf-stammen inte gör. Vi kan härmed dra slutsatsen att Smurfan är en kvinna och att övrig smurfstam är av hankön.
Analys av Smurfans tillkomst:

Wikipedia går det att läsa att:

Smurfette was magically created from clay by the Smurfs' enemy, Gargamel, so that she would use her charms to cause jealousy and competition among the Smurfs in order to cause their fall.

Smurfan är en, av Gargamel, tillverkad smurf; vars syfte med sin existens är att väcka åtrå och därigenom störta smurfarnas imperium.

Gargamel's plans didn't work well at first, as her appearance was flawed. He had designed her in such a way that she might be attractive to a sad and despicable person like himself, but to the Smurfs she looked like just a male Smurf but with long spiky black hair and a dress. She tried to be feminine and considerate, but was unattractive and proved to be more annoying than seductive.


Gargamels design håller inte måttet. Smurfan är inte vacker nog enligt de rådande sociala normer den homogena manliga stammen ställt upp, och måste därför förändra sitt utseende och beteende om hon ska kunna appellera till deras smurfiska känslor och väcka åtrå i dessa små blå mäns själar. Hon försöker på ett misslyckat sätt att göra detta, men misslyckas och väcker motvilja istället för sympati hos den manliga stammen.

 

 

Frustrated, the Smurfs got back at her by making her think that she had put on weight and was becoming fat, thus causing her to fall into a state of depressionPapa Smurf took pity on her and took her to his laboratory, where they locked themselves in for several days before emerging. Smurfette now had long, flowing blonde hair and an appealing character. This caused every Smurf of the village to fall in love with her.

Smurfarna hämnas genom att bryta ner självförtroendet hos den kvinnliga varelsen genom att angripa hennes utseende. Efter detta låser Gammelsmurf in sig själv i flera dagar(!) med den, av Gargamel skapade, smurfoida varelse (som den stammen nu manipulerat till att känna sig oattraktiv) i sitt laboratorium. Det blir här uppenbart att denna smurfoid inte endast en känslolös automaton, utan är en individ som besitter smufiska egenskaper redan innan Gammelsmurfen och Smurfan har sin tête à tête i laboratoriet.


Ingen annan smurf har tillgång till denna plats utan Gammelsmurfens tillåtelse. Vad som sker därinne är därför ett mysterium, men det som går att utläsa av myten är att det här sker någon slags transformation i Smurfans väsen. Från att ha beskrivits som en smurfoid med vissa kvinnliga attribut (klänningen och det långa håret) genomgår nu Smurfan här något slags metamorfos och kommer efter flera dagar ut som en ny, förbättrad version av sitt ursprungliga jag - ett slags Smurfan 1.1.

Mytiska drag i berättelsen:

I denna berättelse går det att utläsa tydliga kopplingar till skaparmyten, som är ett återkommande tema i alla religioner (Gilgamesh-eposet, Bibelns Exodus m.fl.). Det är även möjligt att dra kopplingar till den klassiska myten om faran med människans teknologiska framsteg som gör sig påmind i exempelvis Mary Shelley's klassiska berättelse om Frankensteins monster.

Slutsats och diskussion:

En medelmåttigt smurfologiskt bevandrad dilettant skulle nu kunna hävda att Gargamel inte alls är skaparen av Smurfan utan att hon är ett resultat av Gammelsmurfs genetiska manipulation, men faktum är att Smurfan redan innan hennes och Gammelsmurfs laboratoriesession besatt alla de smurfliga attributen: hon var liten, hennes hud var blå och hon hade en vit mössa. Utöver dessa attribut besatt hon även de indexikala tecken som vi identifierat som unika för kvinnliga smurfar: det långa håret, brösten och en klänning. Dessa tecken pekar alltså på att Smurfan redan innan första mötet med smurfstammen var en smurfoid med kvinnliga attribut. En uppmärksam läsare skulle istället komma till slutsatsen att Smurfan är skapad av Gargamel, men att hon genomgår en transformation och färdigutvecklas i Gammelsmurfs laboratorium. Det uppstår alltså ett slags synergieffekt mellan Gargamels skapelse och Gammelsmurfs raffinerande av denna kvinnliga smurfoid.

Det skulle gå att hävda att Smurfan, innan hennes långa dagar och nätter inåst i Gammelsmurfs laboratorium, endast var en smurfoid och att det inte är förrän efter att hon lämnar denna som hon är en smurf i ordets rätta bemärkelse. Detta är dock i viss mån självmotsägande i och med att vi dragit slutsatsen att Smurfan redan från början är något mer än endast en automaton smurfoid tack vare hennes förmåga att känna känslor. I denna fråga är det svårt att komma fram till en rimlig slutsats utan mer data.
Denna kortfattade analys väcker på många sätt fler frågor än den ställer svar. En fråga jag ställer mig är exempelvis vilka de bakomliggande faktorerna till Smurfans metamorfos var om hon trots allt var en autonom individ redan innan Gammelsmurfs ingrepp i laboratoriet? Vad var det egentligen som skedde under de dagar som Smurfan och Gammelsmurf spenderade i ensamhet? För att finna svar på dessa frågor krävs en mer ingående analys med fokus på hur den ideologiska övertygelse som delas av det smurfiska tankekollektivet påverkat smurfarnas agerande. Även en Burkiansk pentadanalys av texten skulle kunna vara användbar för att kasta ljus över dessa händelser. Dessa, samt övriga frågor, lämnar jag dock öppna till läsaren av denna bloggpost att besvara.

Kommentarer
Postat av: Lisette

Hej!Jag kontaktar dig för att jag finner din blogg mycket intressant och välorganiserad. Jag skulle väldigt gärna vilja komma i kontakt med dig angående ett eventuellt samarbete! Hör gärna av dig via mail så kan vi prata vidare.Med vänliga hälsningar,Lisette

2010-12-16 @ 13:58:20
Postat av: Anonym

kan det inte vara så att hon var något mer än en automaton smurfoid på grund av hennes förmåga att känna känslor och att hon endast behövde "lära" sig smurfarnas samhällsnormer och rätta sig därefter. När hon sedan lärt sig dessa, genom Gammelsmurfens intensivkurs, framstår hon som en förbättrad version av sig själv..= Handlar det inte bara om två olika slags samhällen? (ett som Smurfan formades av och ett som hon måste lära sig rätta sig efter för att fungera i sin nya miljö?)Hon har en vit mössa, hon är blå och liten men tänker annorlunda. Det klart att det är lättare för smurfsamhället att hon ändrar på sig än alla andra eller att de lär av varandra.

2010-12-19 @ 21:22:51
Postat av: Anders

Väldigt bra iakttagelse!

2010-12-19 @ 22:27:14
URL: http://dopplereffekten.blogg.se/
Postat av: Otto von Schnabelhorn

Bäste smurfexpert,jag måste dessvärre påpeka en brist i ditt annars exemplariska teoribygge. Lilla Smurfan, a k a "Schlumpfine", besitter ingalunda bröst. Då det genom historien funnits män (ex. Boy George) med klänningar och långt hår kan vi icke - jag återupprepar ICKE - ta för givet att studiesubjektet är hona. Det skulle kunna vara en transvesmurf eller en hederlig flumhippie.

2012-01-01 @ 17:44:01

Det är här du ska skriva:

Namn:
Jag är en stalker

E-postadress: (för framtida hotbrev)

Kläm fram med din bloggadress:

Kläm fram med det:

Trackback
RSS 2.0